Hypnose / Lavt selvværd

Lavt selvværd

Hypnose hjælper dig til at afdække grunden til dit lave selvværd , hjælper dig med at finde dine indre positive ressourcer så du kan komme videre i livet med bedre selvværd,større tro på dig selv og meget mere livsglæde.. 
 
Lavt selvværd er et universelt problem, som rammer på tværs af køn, alder, kultur, religion, socio-økonomisk status, hvor man er født, hvor man lever, hvem man er sammen med,og hvordan man lever sit liv.
 
Men det handler mest af alt om måden, du tænker på !
 
Helt centralt for at fungere godt i verden står din egen personlige værdi: at føle sig god nok. Dit selvværd er hele grundlaget for din menneskelige trivsel og din evne til at navigere sikkert i en ellers usikker og uforudsigelig verden.
 
Selvværd er en tillidssag. Det er noget, du selv skaber. Det handler om at stole på sig selv.  Du skaber tillid til andre ved at være 'en, de kan stole på, og du skaber tillid til dig selv ved at være en, du kan stole på.
 
Det er vigtigt for din trivsel, at du kan gå efter det, du har brug for, og undgå det, som er skadeligt for dig. I dit forhold til andre handler det rigtig meget om dine følelser, om du kender dine sande følelser (som du ofte får information om gennem kroppen), hvad der udløser dem, og hvordan du skal udtrykke dem og handle på basis af dem.    
 
Din hjerne styrer din sociale adfærd, og din sociale omverden påvirker din hjerne og biologi.
 
Første skridt er at erkende dine egne tankekonstruktioner, måden hvorpå du fortæller din egen historie og dine typiske tankemønstre. Dette afspejler din kernekonstruktion af dig selv, andre og verden.

For at udrede dine egne tankekonstruktioner er du nødt til at tage udgangspunkt i en bestemt situation, hvor typiske måder at tænke på kommer frem i lyset. 
 
 
    
  
 Illusionen af kontrol , gør hjælpeløsheden mere acceptabel
 
- Allie Blosh
 
 
 
 
www.monalindell.dk | Wilkensvej 36, 2000 Frederiksberg  | Tlf.: 27 89 83 50 | mail@monalindell.dk