Hypnose / Lavt selvværd

Lavt selvværd

Hypnose hjælper dig til at afdække grunden til dit lave selvværd , hjælper dig med at finde dine indre positive ressourcer så du kan komme videre i livet med bedre selvværd,større tro på dig selv og meget mere livsglæde.. 
 
Lavt selvværd handler mest af alt om måden, du tænker på !
 
For at fungere godt i verden er din egen personlige værdi: at føle sig god nok,dit personlige selvværd grundlaget for din menneskelige trivsel og din evne til at navigere godt i en uforudsigelig verden.
 
Selvværd handler om at stole på sig selv.  Du skaber tillid til andre ved at være en, de kan stole på, og du skaber tillid til dig selv ved at være en, du kan stole på.
 
Det er vigtigt at du kan gå efter det, du har brug for, og undgå det, som er skadeligt for dig. I dit forhold til andre handler det rigtig meget om du kender dine sande følelser som du ofte får information om gennem kroppen, hvad der udløser dem, og hvordan du skal udtrykke dem og handle på basis af dem.    
 
Din hjerne styrer din sociale adfærd, og din sociale omverden påvirker din hjerne og biologi.
 
Første skridt er at erkende din egen måde at tænke på, måden hvorpå du fortæller din egen historie og dine typiske tankemønstre. Dette afspejler din oplevelse af dig selv, andre og af verden.

Hypnose og nlp kan hjælpe dig til at få indsigt i og anerkende dig selv og dine tankemønstre, følelser og oplevelse af verden. 
 
 
 
    
  
 Illusionen af kontrol , gør hjælpeløsheden mere acceptabel
 
- Allie Blosh
 
 
 
 
Mona Lindell | Wilkensvej 36, 2000 Frederiksberg  | Tlf.: 27 89 83 50 | monalindell@outlook.dk