Hypnose / Mere om Hypnose

Mere om Hypnose

Hypnose kan beskrives som en tilstand af indre fokuseret opmærksomhed.Dette kan vi alle sikkert genkende fra hverdagen.Det kan også sammenlignes med at dagdrømme eller at være optaget af noget spændende.
 
I hypnose er man altså ikke ''helt væk", Man sover ikke,men er i en behagelig afslappet tilstand og ved hele tiden hvad der foregår rundt omkring en selv. Man kan tale, har fuld kontrol og kan bare stoppe og åbne sine øjne hvis man vil. Man kan også efterfølgende huske alt som er sket.
 
Når klienten er i hypnose kan hypnotisøren  give positive forslag om forandring som vil blive udført hvis klienten i sit sind kan acceptere og tænke ja til det.
 
Virkningen af hypnose afhænger af et godt samarbejde imellem klient og hypnotisør. Nogle mennesker er mere hypnotiserbare end andre, men stort set kan vi alle hypnotiseres og bruge vores individuelle visualiseringsevner i større eller mindre grad.
 
Vi mennesker bruger forskellige præsentationssystemer.Vi oplever alle verden på vores egen individuelle måde. Nogle mennesker er meget visuelle (oplever i billeder), men de fleste er mest auditive (høresansen) og /eller kinestetiske (følelser).
 
Hypnose er et fint redskab i terapeutisk behandling, fordi hypnose kan skabe kontakten til vores sind. I vores vågne tilstand fungerer vores bevidste sind som kritiker og hjælper os med at holde fokus på aktuelle handlinger.
 
I afslappet tilstand kan vi få kontakt til vores ubevidste sind, der indeholder al viden om os, fra det øjeblik vi blev skabt. Det ubevidste er et kæmpe reservoir af viden, evner og ressourcer - hele vores personlige potentiale. Det indeholder alle minder og erindringer, vi nogensinde har haft. Det ved, hvordan vi fungerer optimalt, helbredsmæssigt, intelligensmæssigt og følelsesmæssigt.
 
Vores ubevidste sind samler information og gør os opmærksom på alt muligt. Det udarbejder motivation og handlekraft og gør alt for at bringe os i den tilstand, som er optimal for os for at leve livet så godt som muligt.
 
I hypnoterapi får vi via ubevidste sind direkte kontakt til problemfølelser og ser på situationen med vores nuværende forståelse.
 
Vi kan bearbejde følelserne ved hjælp at forskellige teknikker og få hjælp til at komme videre i livet med flere ressourcer.
 
Vores sind indeholder også viden og erindringer om tidligere liv samt om livet mellem livene (sjæletilstanden)
 
 
Dit bevidste sind indeholder ca. 10% af din bevidsthed   
 
Dit ubevidste sind indeholder ca.90 % af din bevidsthed,og har al viden om dig... husker alt hvad du nogensinde har oplevet,set, hørt, smagt osv.Det kender dig så godt og gør alt for at du kan opnå din optilmale tilstand,fysisk, psykisk og mentalt.
 
 
        
 
                               
 
  
 
 
                   
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
Mona Lindell | Wilkensvej 36, 2000 Frederiksberg  | Tlf.: 27 89 83 50 | monalindell@outlook.dk